Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia
(Malaysian Red Crescent Society, Miri Chapter)
Lot 312, Lorong 1, Jalan Bulan Sabit
P.O.Box 370, 98007, Miri, Sarawak
Tel: 085-411121 / 428032 Fax: 085-420479

Kidney Dialysis CenterGenerous donation by popular local philanthropist Tan Sri Datuk & Datin Ting Pek Khiing towards construction of Centre.

Derma daripada Tan Sri Datuk & Datin Ting Pek Khiing.